Image
Top
Menu

Selfmade streeft naar Selfempowerment: het versterken van de competenties van deelnemers op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Iedereen bezit een eigen kracht; de projecten van Selfmade halen die kracht naar boven.

SelfEmpowerment.

Het leven gaat niet over rozen en hoe je ook je best doet en je inzet, soms gebeuren er vervelende dingen waar je geen invloed op hebt.

Waar het bij empowerment om gaat is de vraag of jij je daar afhankelijk van maakt? Ze zeggen wel eens in een situatie is wat er gebeurt voor 20% van invloed en hoe jij daar op reageert en mee omgaat voor 80%.

Het is belangrijk te leren verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Want door te wijzen naar een ander en op zoek te gaan naar een schuldige, los je het probleem niet op.

Dat is een houding die in essentie ook veel met hiphop te maken heeft. Hiphop is ontstaan vanuit een situatie van onderdrukking en onvrede, maar dat hebben mensen gebruikt om iets nieuws te creëren.
Met The Social Jam leer ik die positieve en zelfstandige houding aan aan kinderen.

Niet alleen met hiphop maar kunst, cultuur en sport hebben allemaal een positieve invloed op het welzijn van de mens.

De term Selfempowerment gebruik ik omdat deelnemers aan de projecten van I Am Selfmade er zelf bewust voor kiezen te werken aan het versterken van hun krachten. Zij nemen het heft in eigen handen. Zij zijn Selfmade.

Ontwerp en webhosting door Bureau Vandaag!