Image
Top
Menu

Onze uitgangspunten

Creatief, Interactief, Positief en Agogisch.

Creatief? Ja!

Met alle workshops, trainingen en cursussen werkt I Am Selfmade zoveel mogelijk met creatieve middelen. Waarom? Omdat er zoveel te leren valt wanneer je niet alleen cognitief bezig bent.
Door creatief om te gaan met lesstof spreek je beide hersenhelften aan hierdoor kun je dingen beter onthouden. Maar ook door plezier te hebben in het leren onthoudt je beter.

Interactief? Ja!

Creatief zijn is doen! En elke deelnemer is prima in staat om zelf te doen! Iedereen heeft wel een talent. In de lessen wordt je uitgedaagd je competenties in te zetten en je kennis, houding of vaardigheden te ontdekken of verbeteren.

Positief? Ja!

Wij benaderen iedere deelnemer op een positieve manier, vanuit zijn of haar mogelijkheden. Stimuleren van talent en sociaal wenselijk gedrag. Ook creëren we een veilige sfeer waarin er respectvol met elkaar gecommuniceerd wordt.

Agogisch? Ja!

De wereld beweegt. Organisaties, mensen,  omgevingsfactoren, branches, deelnemers, professionals, groepen, kinderen;  alles is voortdurend in beweging en alles veranderd. Elke actie heeft een reactie, zowel intern; de gedachtes, gevoelens en betekenis aan belevenissen, als extern; het gedrag, de houding, de handelingen en de omgang met anderen. Met het aangaan van een agogische relatie kan I Am Selfmade een positieve bijdrage leveren in deze veranderprocessen.

Ontwerp en webhosting door Bureau Vandaag!